Achtergrond

Mijn werkzame leven heeft zich gedurende een lange periode afgespeeld in de psychosociale hulpverlening, met name in de Algemene Crisisopvang en bij de Jeugdbescherming. Tegelijkertijd heeft mijn liefde voor beeldende kunst er in deze periode toe geleid dat ik in deeltijd een kunstopleiding volgde in Utrecht.

Al vanaf jonge leeftijd is er een zekere spirituele belangstelling geweest. Al wat ouder heeft zich deze lang gekenmerkt door een zoektocht door de Advaita Vedanta. Vanuit deze traditie is Shri Nisargadatta Maharaj mijn grootste inspiratiebron.

In 2006 kwam ik, via Robert Hartzema, in aanraking met het Tibetaans Boeddhisme en werd zijn student. Zijn onderricht tijdens de intensieve jaartrainingen en retraites is voor mij van grote, blijvende betekenis.
Het begon met de jaartraining Boeddhistische Psychologie, waar naast Boeddhistisch onderricht ook intensief Tibetaanse yoga (Kum Nye) en meditatie werd beoefend. Hierdoor aangeraakt, ben ik vervolgens in Amsterdam gaan deelnemen aan de yoga/meditatie avonden zoals Robert ze toen nog zelf gaf.
Eenmalig verzorgde hij een intensieve, tweejarige opleiding, speciaal gericht op verdieping en achtergronden van Kum Nye oefeningen en meditatie. Deze heb ik met veel plezier gevolgd en tegelijkertijd deelgenomen aan de trainingen Ultieme Vrijheid, gebaseerd op inzichten uit de Dzokchen traditie, met de daarbij behorende jaarlijkse retraites in Frankrijk.
Deze trainingen werden gegeven door Robert Hartzema, grotendeels in samenwerking met Marjan Möller. Zowel Robert als Marjan hebben mij tot in de finesses geleerd hoe diepgaand deze vorm van yoga en meditatie kan zijn en hoe ik deze kan overdragen. Op hun beider verzoek ben ik hierin les gaan geven. Gedurende een aantal jaren deed ik dit onder de paraplu van hun organisatie Karnak totdat ik in 2014 stopte met het volgen van hun trainingen en het lesgeven op persoonlijke titel verder ging.

Vanaf dat moment neem ik deel aan stilteretraites en studiebijeenkomsten onder leiding van Nico Tydeman met wie in de loop der jaren een voor mij belangrijke spirituele verbinding is ontstaan.
Specifiek Dzokchen onderricht ontvang ik tijdens jaarlijkse retraites; onderricht door Ponlop Tsangpa Tenzin Rinpoche, hoofdleraar van het Triten Norbutse klooster in Kathmandu.